Reguleringsbestemmelser i udvikling: Storbritanniens udvikling inden for håndteringen af politisk eksponerede personer

Katharina Amann Bærnholdt - Content Specialist hos Uniify

By Katharina Amann Bærnholdt on

Apr 27, 2024

Apr 16, 2024

Apr 01, 2024

Mar 20, 2024

Mar 06, 2024

Feb 19, 2024

Feb 01, 2024

Jan 26, 2024

Jan 22, 2024

Jan 12, 2024

Jan 11, 2024

Dec 22, 2023

Dec 18, 2023

Dec 07, 2023

Nov 28, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

3 minutes

Storbritannien indleder et nyt kapitel i sin finansielle regulering med særligt fokus på højtstående embedsmænd, også kendt som politisk eksponerede personer (PEP'er). Forud for disse ændringer afspejlede Storbritanniens tilgang til PEP'er ofte globale standarder, som typisk involverede streng kontrol inden for alle områder. Dette skift markerer et betydeligt skridt væk fra den traditionelle generaliserede tilgang og baner vejen for en mere skræddersyet og kritisk tilgang til finansiel regulering. Denne transformative ændring i lovgivningen, som er beskrevet i detaljer i en nylig regeringserklæring, vil forandre det finansielle landskab, og hvordan finansielle virksomheder interagerer med disse meget indflydelsesrige personer. Lad os dykke dybere ned i lovændringens nuancer og dens bredere implikationer.

En deltajeret gennemgang af de nye reguleringer

Denne nye regel, kendt som The Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations 2023, er et stort politisk skift.. Den ændrer, hvordan højtstående britiske embedsmænd, eller PEP'er, og deres familier og nære samarbejdspartnere betragtes i forbindelse med finansielle aktiviteter. De betragtes nu som mindre risikable end lignende personer fra andre lande. Denne justering vil afspejle et større skift i Storbritanniens tilgang til at håndtere sine PEP'er under det finansielle reguleringslandskab. Eksempelvis kan processen i forbindelse med verificering af finansieringskilder for britiske PEP'er under de nye regler være mindre stringent sammenlignet med internationale PEP'er, forudsat at der ikke er yderligere risikofaktorer.

Hvorfor har Storbritannien ændret de finansielle reguleringer?

Hensigten med ændringen er at skabe balance mellem streng regulering og praktisk anvendelighed. Tidligere blev britiske embedsmænd udsat for detaljerede og komplekse kontroller af deres finansielle forretninger for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Men selvom disse foranstaltninger var nødvendige, kunne de være for restriktive for dem, der fulgte reglerne. De nye regler er designet til at lette disse byrder. De sikrer fortsat integriteten af finansielle transaktioner, samtidig med at de reducerer de store krav til PEP'er og tilbyder en mere smidig proces, der respekterer både sikkerhed og effektivitet. Et godt eksempel er den øgede kontrol, som britiske embedsmænd udøvede over rutinemæssige finansielle transaktioner, såsom åbning af en bankkonto eller sikring af et lån, hvilket ofte resulterede i unødvendige forsinkelser og unødigt papirarbejde.

Vil du se Uniify i aktion?

Hvorledes kravene påvirker banker og finansielle institutioner

Med indførelsen af de nye regler står banker og finansielle institutioner over for opgaven med at opdatere deres risikovurdering og due diligence-processer. Kravet om mindre streng kontrol med UK-baserede PEP'er gør disse justeringer nødvendige. Denne ændring har til formål at strømline deres operationer, reducere kompleksiteten og ressourcekravene til transaktioner, der involverer disse embedsmænd, og samtidig sikre overholdelse af vigtige AML-regler. Bankerne kan nu bruge en differentieret risikomodel, hvor faktorer som typen af politisk eksponering og transaktionsmønstre vægtes forskelligt for indenlandske PEP'er sammenlignet med deres internationale modparter.

Det britiske finanstilsyns (FCA) centrale ledelse af det nye lovgivningsmæssige landskab

Financial Conduct Authority (FCA) spiller en afgørende rolle for overvågningen af dette lovgivningsmæssige skift. De er i fuld gang med at gennemgå, hvordan disse retningslinjer implementeres af de finansielle institutioner. Gennemgangen er vigtig for at sikre, at de nye reglers afbalancerede hensigt opfyldes effektivt. FCA har for eksempel for nylig fremhævet vigtigheden af konteksten i vurderingen af PEP-relaterede risici, hvilket signalerer et skift i retning af mere skræddersyede lovgivningsmæssige retningslinjer. Afhængig af resultatet af deres gennemgang vil FCA muligvis skærpe deres vejledning til finansielle institutioner yderligere. Denne løbende overvågning og evne til at tilpasse sig er nøglen til at sikre effektiviteten og retfærdigheden i det finansielle reguleringssystem.

Hvad betyder den nye britiske tilgang til finansiel regulering?

Storbritanniens opdaterede tilgang til PEP'er er et vigtigt skridt i retningen mod en mere afbalanceret og retfærdig finansiel lovgivningsramme. Men hvad betyder dette i praksis? Der er tale om en gennemtænkt tilgang til regulering, som ikke kun handler om at implementere regler, men også om at forstå og tilpasse sig den virkelighed, som de, der er en del af systemet, står over for. Denne forandring strækker sig længere end blot justeringer af procedurer, den afspejler en dybere forståelse af behovet for regler, der både er robuste og opmærksomme på de praktiske situationer, som indenlandske PEP'er står over for. Det kan sætte et benchmark for andre lande og potentielt føre til en global tendens, hvor behandlingen af PEP'er i højere grad er tilpasset deres faktiske risikoprofil frem for en standardiseret højrisikokategori.

Udforsk Uniifys KYC/KYB-tjenester, inklusive vores PEP-kontrol, for effektiv navigation i det nye regelsæt. Besøg vores side, for yderligere detaljer.

Kapitler

3 minutter

You can place a CTA here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Button