Lendo/Mybankers rejse mod øget konvertering og kundetilfredshed i samarbejde med Uniify

Jean-Baptiste Gehringer - Head of Marketing hos Uniify

By Viktor Restofte on

Apr 27, 2024

Apr 16, 2024

Apr 01, 2024

Mar 20, 2024

Mar 06, 2024

Feb 19, 2024

Feb 01, 2024

Jan 26, 2024

Jan 22, 2024

Jan 12, 2024

Jan 11, 2024

Dec 22, 2023

Dec 18, 2023

Dec 07, 2023

Nov 28, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

4 minutes

Lendo/Mybanker er et symbol på innovation og kundefokus i den dynamiske verden af finansielle tjenester, hvor kundernes behov og markedets krav er i konstant udvikling.

Virksomheden befinder sig på et marked, der kendetegnes ved hurtig digital omstilling og stigende kundeforventninger. Dette har understreget vigtigheden af at optimere driften og styrke relationen til kunderne.

Vi har talt med Marlene Jacoby, Head of Product hos Lendo/Mybanker, om den transformationsrejse, de har begivet sig ud på med Uniifys API-løsning.

Udfordringer

Den finansielle sektor er drevet af hurtig digital forandring, især når det kommer til håndtering og effektivitet i databehandlingen af kundedata. Lendo/Mybanker, som opererer i hjertet af denne sektor, stod direkte over for disse udfordringer

Deres ansøgningsproces krævede oprindeligt manuel indtastning af finansielle data fra kunden, hvilket var besværligt og fejlbehæftet: "Før Uniify var processen ret besværlig for kunderne, som manuelt skulle udfylde ansøgningsskemaet, hvilket i nogle tilfælde førte til frafald eller forkert indtastning af data.”

Datakvalitet er afgørende for Lendo/Mybanker, da de agerer som bindeleddet mellem banker og forbrugere.

"Hvis vi ikke modtager korrekt data fra kunden, leverer vi heller ikke korrekt data til bankerne, som dermed foretager kreditvurderinger baseret på forkert data."

Disse udfordringer påvirkede ikke kun kundeoplevelsen, men krævede også mange af Lendo/Mybanker ressourcer og reducerede dens evne til at levere hurtige og præcise ydelser.

Løsning

Vendepunktet kom med integrationen af Uniifys API-løsning: "Vores ansøgningsproces plejede at være temmelig manuel, så vi ledte efter måder at berige en del af ansøgningsformularen med tredjepartsdata, og Uniify gjorde det muligt for os at gøre netop det."

Denne løsning har simplificeret vigtige trin i dataindsamlingen hvilket betydeligt reducerede byrden af manuel dataindtastning for kunderne. "Implementeringen af Uniifys løsning markerede et afgørende vendepunkt i vores kunderejse," siger Marlene Jacoby, Head of Product hos Lendo/Mybanker.

"Den passer perfekt til vores mål om at strømline vores processer og sætte kundernes behov først." Løsningen er designet til at være intuitiv, så kunderne kan navigere i ansøgningsprocessen nemt og sikkert.

"Uniifys teknologi har ikke kun ændret vores operationelle tilgang, den har også bragt et nyt kvalitetsniveau til vores services, hvilket har gjort dem mere simple og effektive."

Vil du se Uniify i aktion?

Udfaldet

Implementeringen af Uniifys løsning i Lendo/Mybankers drift markerede et afgørende øjeblik i forbedringen af deres serviceydelser. Analysen blev opdelt i to forskellige grupper: Den ene fulgte den traditionelle proces, og den anden benyttede det nye system med indhentning af eSKAT-data via Uniify.

Når Marlene Jacoby reflekterer over dette strategiske skift, påpeger hun: "Forbedringen af vores ansøgningsproces har ført til en betydelig stigning i kundetilfredsheden og vores konverteringsrate."

Den strømlinede ansøgning, som nu er hurtigere og mere effektiv, er et bevis på, hvor effektiv den nye proces har været. Reduktionen af manuelle fejl og det øgede tempo i behandlingen har medført en markant forbedring af den samlede kundeoplevelse. Kundeservice teamet hos Lendo/Mybanker er enige i dette og rapporterer om et betydeligt fald i den tid, det tager at hjælpe hver enkelt kunde, når de først har indsamlet deres eSKAT-data.

Dette betyder ikke kun øget driftseffektivitet og mere kvalificeret vejledning, det giver også teamet mulighed for at fokusere på andre vigtige områder inden for kundeservice og interaktion.

Marlene Jacoby fremhæver yderligere den positive effekt af denne ændring, især i deres interaktion med vores partner banker. "Feedbacken fra vores partner banker har også været meget positiv, for jo mere præcise og valide data vi leverer, desto mindre tid skal de bruge på leads, der ikke er korrekte" uddybede hun.

Denne forbedring af datakvaliteten har været medvirkende til at skabe stærkere og mere produktive relationer med bankerne, hvilket har øget den samlede effektivitet i låne ansøgningsprocessen.

Resultatet af disse ændringer fremgår tydeligst af de øgede konverteringsrater, som er en afgørende faktor for Lendo/Mybankers succes.

"Når vi ser på konverteringsraten fra det tidspunkt, når banken giver et indledende tilbud til når banken udbetaler det tilbud, er der en markant bedre konverteringsrate fra tilbud givet til tilbud udbetalt." Denne forbedring er et direkte resultat af de mere nøjagtige og pålidelige data, der nu er tilgængelige takket være Uniifys løsning.

Desuden har kunderne reageret positivt på den øgede kvalitet af de første lånetilbud. "Kunderne er også glade for, at de får mere kvalificeret tilbud fra starten, hvilket giver os mulighed for at afstemme forventningerne mere effektivt."

Forventningsafstemningen har ført til et mere gennemsigtigt og tillidsfuldt forhold mellem Lendo/Mybanker og deres kunder, hvilket yderligere styrker deres position som en kundecentreret virksomhed i den finansielle sektor.

Alt i alt har Lendo/Mybankers implementering af Uniifys løsning medført betydelige forbedringer i driftseffektivitet, kundetilfredshed og konverteringsrater.

Om Lendo/Mybanker

Lendo/Mybanker, en velkendt aktør i den danske finansielle sektor, som udmærker sig i at formidle kontakten mellem kunder og finansielle institutioner. Som en del af Schibsted Group koncernen, leverer de gennemsigtige, effektive og kundefokuserede finansielle tjenester. De er kendt for deres tilgængelige og letforståelige kommunikationsstil og spiller en vigtig rolle i at hjælpe kunderne med at navigere i en ofte kompleks finansiel sektor.

Samarbejdet med Uniify har ikke kun ændret Lendo/Mybankers driftsmodel, men har også styrket deres position som en af de førende aktører i den digitale transformation af finansielle ydelser.

Kapitler

4 minutter

You can place a CTA here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Button