AML-strategier for BNPL-virksomheder: Sikring af fremtiden for en voksende industri

Jean-Baptiste Gehringer - Head of Marketing hos Uniify

By Viktor Restofte on

Apr 27, 2024

Apr 16, 2024

Apr 01, 2024

Mar 20, 2024

Mar 06, 2024

Feb 19, 2024

Feb 01, 2024

Jan 26, 2024

Jan 22, 2024

Jan 12, 2024

Jan 11, 2024

Dec 22, 2023

Dec 18, 2023

Dec 07, 2023

Nov 28, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

4 minutes

I det nuværende klima med kredit drevet forbrugeradfærd er Buy Now, Pay Later (BNPL-modellen) dukket op som en revolutionerende kraft, der har omformet verden inden for verden af online shopping. BNPL er en innovativ løsning, som har oplevet en massiv stigning i popularitet. Denne løsning giver forbrugerne mulighed for, at købe varer med en minimal udbetaling og betale restbeløbet over en angivet periode, som oftest vil være uden renter.

Denne tendens var især mærkbar under COVID-19-pandemien og viser ingen tegn på at aftage. Der følger dog en række unikke udfordringer med i forbindelse med denne stigning, herunder en betydelig stigning i svigagtige praksisser. Disse udfordringer understreger behovet for robuste metoder til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og kundekendskab (KYC) i BNPL-sektoren.

BNPL-modellen: En dybdegående gennemgang

BNPL-modellen består af tre hovedaktører: tjenesteudbyderne, forhandlerne og slutbrugerne. På transaktionstidspunktet betaler BNPL-tjenesteudbyderen øjeblikkeligt købsbeløbet til forhandleren. Sideløbende oprettes der en betalingsaftale mellem BNPL-tjenesteudbyderen og forbrugeren. Denne model gør det muligt for forbrugerne, at betale i rater over en given periode, ofte til en lav eller ingen rente. Det har vist sig at være særligt tiltrækkende for de yngre generationer og dem uden kreditkort, hvilket har medført et markant skift i forbrugernes købsmønstre.

Udover at tilbyde en fleksibel betalingsløsning, åbner BNPL også op for en ny verden af muligheder for handlende. Det giver dem mulighed for at tiltrække en bredere vifte af kunder, herunder dem, der måske ikke tidligere har haft råd til bestemte produkter eller tjenester grundet økonomiske begrænsninger. Dette har medført at BNPL-modellen er blevet etableret hos mange store e-handelsplatforme, fintech-virksomheder og traditionelle banker.

Den stigende bølge af BNPL-svindel

I takt med at BNPL-industrien fortsætter med at vokse, har den oplevet en bekymrende stigning i svigagtige aktiviteter. Grundet BNPL-transaktioners hurtige og problemfrie proces, kan udbyderne blive lette mål for svindel. Efter blot at have indhentet nogle få KYC-oplysninger vil BNPL-udbyderne straks godkende det betalte beløb.

De udsætter dermed sig selv for risiko, hvis køberen har givet falske oplysninger eller beslutter sig for ikke at betale de resterende beløb. I modsætning til banker og kreditkortselskaber har mange BNPL-udbydere ikke standardregler for kredittjek, men er i stedet afhængige af internt udviklede algoritmer til at vurdere deres kunders økonomiske kompetence. Denne mangel på standardiserede kontrolmetoder kan gøre udbyderne sårbare over for svindel og skabe en betydelig udfordring for branchen.

Vil du se Uniify i aktion?

Forebyggelse af BNPL-svindel med robuste AML- og KYC-kontroller

For at bekæmpe denne stigende bølge af svindel, skal BNPL-udbydere implementere omfattende AML- og KYC-procedurer. Det starter med at verificere kundernes identitet helt fra begyndelsen af transaktionerne. Det er afgørende, at alle kundeoplysninger er nøjagtige, og BNPL-udbydere kan forbedre deres sikkerhedsforanstaltninger ved at integrere tredjeparts verificering af kundeidentitet på tilmeldingstidspunktet.

Svindlere er blevet mere og mere udspekulerede i deres metoder, og syntetisk identitetstyveri, dermed er overtagelse af konti og hacking af biometri, blevet udbredt i BNPL-sektoren. For at forhindre disse trusler er udbyderne nødt til at anvende robuste teknikker til identitetsbekræftelse. Dette kan indebære brug af biometrisk verifikation i kombination med live-detektion for højrisiko-brugere. Derudover kan udbydere forbedre deres risikovurderingsprocesser ved at udnytte yderligere oplysninger om kundens IP-adresse, e-mailadresse, telefonnummer eller enhed.

De bedste AML-processer for BNPL-virksomheder

For at styrke deres sikkerhed og beskytte mod svindel kan BNPL-virksomheder indføre flere vigtige AML-strategier:

Digital Onboarding:
Dette indebærer verificering af de indsendte KYC-oplysninger og eventuelle statsautoriserede ID-kort. Ved at sikre nøjagtigheden af kundeoplysninger og kombinere denne proces med tredjeparts verificeringer af kundeidentitet, kan BNPL-udbydere forhindre svigagtige aktiviteter i starten af transaktioner.

Risikovurdering:
BNPL-udbydere kan forbedre deres risikovurdering procedurer ved at bruge yderligere kundeoplysninger. Det kan være kundens IP-adresse, e-mailadresse, telefonnummer eller enhed. Derudover kan en undersøgelse af kundens tidligere betalingsadfærd også give værdifuld indsigt og hjælpe med, at identificere potentielle "aldrig betaling"-svindel hændelser eller gentagne opkrævninger.

Robust identitets-verificering:
En stærk identitetsbekræftelse proces er afgørende for at mindske svindel. Det kan gøres ved at bruge en samlet teknik til identitetsbekræftelse, som sikrer autentificering af købere. I tilfælde, hvor høj risiko brugere identificeres, bør man implementere biometrisk verifikation kombineret med live-detektion.

Kontinuerlig overvågning:
Da risikoen for svindel er konstant, bør BNPL-selskaber løbende overvåge kundernes adfærd og transaktioner. Hvis der opdages mistænkelige mønstre, skal de straks undersøges.BNPL-modellen tilbyder en unik blanding af brugervenlighed og fleksibilitet, som er meget tiltalende for moderne forbrugere. Men i takt med at branchen fortsætter med at vokse, bliver den også et potentielt mål for svindlere.

Derfor er indførelsen af robuste AML- og KYC-metoder afgørende for at sikre BNPL-selskabernes sikkerhed og langsigtede succes.Ved effektivt at identificere og håndtere risici for svindel kan disse virksomheder fortsætte med at levere deres tjenester sikkert og ansvarligt. Dermed kan de skabe tillid blandt deres kunder og interessenter.

Kapitler

4 minutter

You can place a CTA here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Button