Overgangen til Digital Bogføring: Et nyt kapitel for danske virksomheder

Katharina Amann Bærnholdt - Content Specialist hos Uniify

By Katharina Amann Bærnholdt on

Apr 27, 2024

Apr 16, 2024

Apr 01, 2024

Mar 20, 2024

Mar 06, 2024

Feb 19, 2024

Feb 01, 2024

Jan 26, 2024

Jan 22, 2024

Jan 12, 2024

Jan 11, 2024

Dec 22, 2023

Dec 18, 2023

Dec 07, 2023

Nov 28, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

Nov 17, 2023

3 minutes

Den 1. juli 2022 introducerede en ny bogføringslov en væsentlig ændring i hvordan danske virksomheder administrerer deres bogføring. Loven, der forventes at træde fuldt i kraft den 1. juli 2024, indfører et krav om digitalisering af alle bogføringsprocesser.

I denne artikel vil vi dykke ned i de specifikke ændringer og deres betydning for virksomheder, med en detaljeret gennemgang af overgangen til digitale systemer.

Digitalisering som krav

Grundstenen i denne lovgiving er kravet om, at alle virksomheder skal bevæge sig mod digital bogføring. Dette tiltag sigter mod at mindske fejl og forebygge svindel i regnskabsindberetninger, samt at styrke informationssikkerheden i hele landet. En væsentlig fordel ved dette skift er forbedringen af administrative processer, hvilket potentielt kan føre til større effektivitet for virksomheder.

Udover at reducere fejl og forhindre svindel, faciliterer digital bogføring en mere strømlinet tilgang til finansiel rapportering. Det muliggør avanceret dataanalyse, som hjælper virksomheder med at optimere budgetter og forbedre deres overordnede økonomiske strategier. Overgangen til digitalisering er således ikke blot et skridt mod compliance, men også en værdifuld investering i virksomhedens langsigtede vækst og stabilitet.

Valget mellem “standard” og “ikke-standard” systemer

Når det kommer til implementeringen af digital bogføring, står virksomheder over for et valg mellem at anvende et “standard bogføringssystem” og et “ikke-standard bogføringssystem”. At vælge et standard system indebærer, at udbyderen af systemet bærer ansvaret for at opfylde de tekniske krav. På den anden side medfører valget af et ikke-standard system et større ansvar for virksomheden i forhold til dokumentation og vedligeholdelse af systemet, for at sikre overensstemmelse med lovgivningen.

Erhversstyrelsens rolle er afgørende i denne sammenhæng, idet de vil registrere og godkende digitale bogføringssystemer som værende standard systemer. Dette skridt vejleder virksomheder effektivt i deres valg af bogføringssystem.

Erhversstyrelsen tilgang til at godkende og registrere digtiale bogføringssystemer sikrer et kvalitetsstempel, der kan guide virksomheder i deres digitale transformation. Denne godkendelsesproces er ikke kun et middel til at sikre compliance, men fungerer også som en ressource for virksomheder, der søger pålidelige og sikre løsninger til deres bogføringsbehov.

Vil du se Uniify i aktion?

Implementeringsproces og overgangsperiode

Implementeringen af digitale bogføringssystemer indebærer en overgangsperiode, hvor virksomheder skal vurdere deres nuværende systemer og træffe beslutninger baseret på de nye lovkrav. Denne proces omfatter en evaluering af, om deres eksisterende systemer kan opgraderes til at opfylde de nye krav, eller om de skal skifte til et helt nyt system. Uanset valget, er det afgørende for virksomheder at forberede sig grundigt og sikre, at de overholder lovgivningen. Yderligere er det også vigtigt at have en solid plan for dataoverførsel og systemintegration for at undgå datatab og minimere forstyrrelser i den daglige drift.

Vejledning og rådgivning

For at lette overgangen har Erhvervsstyrelsen udviklet vejledninger og ressourcer, der kan hjælpe virksomheder med at navigere i de nye krav. Dette inkluderer værktøjer til at hjælpe virksomheder med at vurdere, om de er omfattet af kravet om digital bogføring, samt detaljerede vejledninger, der besvarer hyppige spørgsmål og giver eksempler. Det anbefales kraftigt, at virksomheder benytter disse ressourcer til at forstå lovens fulde omfang og deres ansvar.

Fremtiden for digital bogføring i Danmark

Implementeringen af digital bogføringspligt markerer en betydelig forandring i den danske erhversverden. Selvom skiftet kan fremstå som en udfordring, åbner det døren for markante forbedringer inden for effektivitet og datasikkerhed. Ved at vælge mellem standard og ikke-standard systemer, navigere i implementeringsprocessen og benytte tilgængelig vejledning og rådgivning, kan virksomheder sikre en smidig overgang til digital bogføring. Dette kapitel i dansk erhversliv er ikke blot en overgang til digital bogføring, men også en mulighed for virksomheder at styrke deres operationelle grundlag og fremtidssikre deres processer.

Som vi bevæger os fremad, vil digital bogføring ikke kun forme måden virksomheder opererer på internt, men også hvordan de interagerer med stakeholdere, herunder investorer, klienter og den offentlige sektor. Denne ændring vil facilitere en mere transparent, ansvarlig og dynamisk erhvervsøkonomi i Danmark, hvor datadrevet beslutningstagning bliver normen snarere end undtagelsen.

Navigerer du som revisor overgangen til digital bogføring? Uniify tilbyder de værktøjer du behøver for en gnidningsfri tilpasning. Find ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med at opdatere og optimere dine processer her.

Kapitler

3 minutter

You can place a CTA here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Button